THÔNG BÁO


Trang thông tin dành cho Cán bộ - Giảng viên của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế đã được chuyển sang địa chỉ mới là teacher.hucfl.edu.vn. Cán bộ - Giảng viên lưu ý để chuyển sang sử dụng địa chỉ mới khi truy cập.

Hệ thống sẽ tự chuyển sang địa chỉ mới sau 5 giây. Click vào đây nếu không muốn chờ đợi lâu.

Trân trọng.