THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LẠI HỌC PHẦN "VĂN HỌC ANH 2" VÀ "VĂN HỌC MỸ 2" DÀNH CHO SV ANH K13 CHUYÊN NGÀNH NGỮ VĂN.
[23/08/2019 10:22]

Phòng Đào tạo sẽ hủy danh sách SV đăng ký và tổ chức đăng ký lại đối với hai học phàn "Văn học Anh 2" và "văn học Mỹ 2" dành cho SV K13 chuyên ngành ngữ văn

GIA TĂNG SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA SINH VIÊN K13,14,15 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHNN
[13/08/2019 14:29]

Từ nay đến hết hạn đăng ký các học phần, phòng Đào tạo sẽ căn cứ tình hình số lượng để tăng số lượng sinh viên đăng ký của một số lớp học phần học kỳ 1 năm học 2019-2020. Đề nghị sinh viên thường xuyên theo dõi thông báo và cập nhật số lượng để tiếp tục đăng ký.

GIA HẠN THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN DÀNH CHO CÁC NĂM 2, 3, 4 VÀ THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ LẤY SỐ XỬ LÝ HỌC PHẦN
[12/08/2019 14:41]

Do trong thời gian đăng ký học phần dành cho sinh viên năm 2, 3, 4 server bị ngắt và bị lỗi, phòng Đào tạo sẽ kéo dài thời gian đăng ký các học phần đến 24h00 ngày 14/8/2019. Thời gian đăng ký lấy số thứ tự để xử lý học phần sẽ đổi sang 14h00 ngày 15/8/2019. Hiện tại phòng Đào tạo đang xử lý kéo dài các học phần. Sinh viên chờ xử lý xong sẽ vào tiếp tục đăng ký hoặc hủy đăng ký.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA TĂNG SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2019-2020 CỦA SINH VIÊN K13,14,15 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHNN
[11/08/2019 15:54]

Phòng Đào tạo đã gia tăng số lượng sinh viên đăng ký của một số lớp học phần HK 1 năm học 2019/2020, đề nghị sinh viên theo dõi thông báo để thực hiện việc đăng ký học phần tín chỉ, hạn chế tối đa việc đăng ký xử lý và điều chỉnh học phần.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGẮT KẾT NỐI ĐƯỜNG TRUYỀN TRONG QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK I NH 2019-2020 CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHNN
[07/08/2019 15:56]

Theo kế hoạch chung về việc tổ chức đăng ký học phần, SV các khóa K13, 14, 15 sẽ bắt đầu đăng ký học phần chuyên ngành và học phần môn chung tại trường ĐHNN từ 9 giờ sáng ngày 8.8.2019

ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG BÁO SỐ 2 VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN CHUNG (TÂM LÝ HOC 1) HỌC TẠI TRƯỜNG ĐHSP.
[06/08/2019 15:02]

Phần nội dung được đính chính ghi bằng mực màu đỏ ở bảng dưới đây.

KIỂM TRA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN, CHUẨN BỊ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NH 2019-2020 DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ.
[24/07/2019 16:04]

Trường ĐH Ngoại ngữ sẽ tổ chức cho sinh viên đăng ký học phần học kỳ I NH 2019-2020 (các khóa năm 2,3,4) từ 9 giờ ngày 7.8.2019.