THÔNG BÁO

THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH DÒ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2019
[14/06/2019 14:57]

Danh sách đính kèm: http://www.mediafire.com/file/5u2dvfd2zad5i6d/DANH_SACH_TOT_NGHIEP_KHOA_2015-2019_-_DOT_1_-_NAM_2019.xls

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 VÀ 1 BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 3
[31/05/2019 14:20]

Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả cụ thể. Phòng Đào tạo sẽ nhập điểm vào tài khoản cá nhân sau. Kết quả chỉ nhập điểm tổng kết cuối cùng. Mọi thắc mắc về kết quả điểm thi, SV liên hệ phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm, Cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai. http://www.mediafire.com/file/8nys0i11jtnoanf/KQ_M%25C3%25B4n_chung_HK2_2018-2019_v%25C3%25A0_HK3.rar

Thông báo dò điểm học tập, điểm rèn luyện để xét cấp học bổng và dò trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2018-2019
[31/05/2019 10:06]

Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-do-diem-hoc-tap-diem-ren-luyen-de-xet-cap-hoc-bong-va-do-tro-cap-xa-hoi-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019

Thông báo về việc sinh viên tự ý bỏ học không có lý do
[31/05/2019 10:04]

SInh viên theo đường link sau xem toàn văn Thông báo http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-sinh-vien-tu-y-bo-hoc-khong-co-ly-do-5cef84b431c11

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019
[27/05/2019 09:05]

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.