THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi và cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" đợt tháng 4
(26/03/2019 09:37)

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo.

https://drive.google.com/open?id=15TRPB4KpX0G3VxgNhJWMrl7xGIl_sYSv

Các thông báo khác: