THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi "Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch" đợt tháng 7
(18/06/2019 14:10)

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo.

https://drive.google.com/open?id=1fdGPahW5wFd2QJeS2kq33t46dvmpyMuW

Các thông báo khác: