THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký chuyển lịch thi kết thúc HP Tư tưởng Hồ Chí Minh của SV trường ĐHNN học kỳ II, năm học 2018 - 2019
(06/05/2019 17:04)

Sinh viên tải file đính kèm dưới đây để xem thông báo cụ thể.

Thong bao dang ky chuyen lich thi

Các thông báo khác: