THÔNG BÁO
Thông báo về việc cập nhật thông tin cá nhân trên Trang thông tin đào tạo của SV chính quy trường ĐH Ngoại ngữ
(11/06/2019 11:00)

Từ Học kỳ II năm học 2018 – 2019 đến nay, Nhà trường tích hợp việc quản lý các công tác liên quan đến sinh viên như: Hồ sơ sinh viên, học bổng, chế độ chính xác, điểm rèn luyện, quản lý các lớp truyền thông…trên website Trang thông tin đào tạo. Nhưng trong thời gian qua, việc sinh viên tự cập nhật thông tin cá nhân trên website chưa đầy đủ, kịp thời, gây nhiều khó khăn cho nhà trường trong việc triển khai xét học bổng, đánh giá kết quả rèn luyện và làm hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên.

Để việc theo dõi, quản lý hồ sơ sinh viên trên Trang thông tin đào tạo theo đúng yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Trợ lý Công tác sinh viên, Giáo viên cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp truyền thống triển khai, nhắc nhở, đôn đốc sinh viên thuộc đơn vị mình tự cập nhật các thông tin cá nhân trên Trang thông tin đào tạo, cụ thể như sau:

1. Thời gian cập nhật thông tin

- Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2019 (Thứ sáu).

*Lưu ý: Sau thời gian trên Nhà trường sẽ khóa những tài khoản chưa cập nhật thông tin.

2. Quy trình cập nhật thông tin

- Sinh viên truy cập vào Trang thông tin đào tạo https://ums-hucfl.hueuni.edu.vn/student ->  Đăng nhập  -> Lý lịch cá nhân (có hướng dẫn cụ thể tại Mục lý lịch cá nhân).

-  Sinh viên cập nhật các thông tin có thay đổi, điền đầy đủ các thông tin còn thiếu theo hướng dẫn.

- Lưu thông tin đã cập nhật.

3. Quy định về cập nhật thông tin

Mỗi sinh viên phải tự đăng nhập và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật. Thông tin được cập nhật phải đúng và đủ theo yêu cầu.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV
(Đã ký)


Các thông báo khác: