THÔNG BÁO
Thông báo về Lịch thi và Danh sách sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau, học kỳ II, năm học 2018-2019
(10/05/2019 10:49)

Sinh viên học cải thiện ghép với khóa sau theo dõi lịch thi theo link: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-ve-lich-thi-va-danh-sach-sinh-vien-hoc-cai-thien-ghep-voi-khoa-sau-hoc-ky-ii-nam-hoc-2018-2019. Lưu ý thông tin chi tiết xem trên file đính kèm của thông báo.

Nếu có gì thắc mắc, sinh viên liên hệ phòng KT&ĐBCLGD theo số điện thoại 02343686822 để được hỗ trợ.

Các thông báo khác: