THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VÀ CÔNG BỐ DANH SÁCH DÒ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2019
(14/06/2019 14:57)
Danh sách đính kèm: http://www.mediafire.com/file/5u2dvfd2zad5i6d/DANH_SACH_TOT_NGHIEP_KHOA_2015-2019_-_DOT_1_-_NAM_2019.xls

THÔNG BÁO

(V/v kiểm tra kết quả điểm và hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp sinh viên hệ chính quy

Khóa 2015 – 2019 (K12) và các khóa về trước, Đợt I, Năm học 2018 - 2019) 

 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy Khóa 2015-2019 (K12) và các khóa về trước về việc nắm kỹ quy định về việc xét Tốt nghiệp theo hệ thống tín chỉ và hoàn thành các thủ tục trước khi xét tốt nghiệp đợt I năm học 2018-2019 như sau:

Sinh viên tự kiểm tra ở tài khoản cá nhân các điều kiện sau:

v Tích lũy đủ các học phần quy định của chương trình đào tạo toàn khóa học.

v Điểm trung bình toàn khoá >= 2.0

v Những trường hợp học cải thiện phải kiểm tra điểm đã cập nhật chưa (tính tới thời điểm công bố kết quả xét tốt nghiệp).

v Những trường hợp học ngành học thứ 2 đã đủ các cột điểm và làm giấy chuyển điểm các môn học.

v Kiểm tra điểm thi, số tín chỉ yêu cầu của khung chương trình đào tạo, các môn học cải thiện sau khi đã xét, xem đã cập nhật chưa (những trường hợp chưa cập nhật điểm, phải liên hệ Phòng Đào tạo gặp CV. Trần Thiện Đạt để xử lý gấp).

v Kiểm tra các thông tin về bản thân như Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, TC tích lũy theo yêu cầu đào tạo, Điểm Trung bình toàn khóa, xếp loại TN (xem tại file đính kèm) và ký xác nhận thông tin Tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo, những sinh viên nào không ký xác nhận, sau này có gì sai sót, Trường sẽ không chịu trách nhiệm về kết quả xét tốt nghiệp sau này. Hạn cuối để kiểm tra và ký xác nhận thông tin từ ngày 14/06/2019 đến hết ngày 20/06/2019 tại phòng Đào tạo (không xử lý trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật)

v  Hoàn tất hồ sơ tốt nghiệp (các CC bắt buộc, bằng TN PTTH, các giấy tờ liên quan) và nộp tại phòng CTSV.

v Những sinh viên đủ điều kiện điểm xét tốt nghiệp nhưng còn thiếu chứng chỉ bắt buôc thì Trường sẽ loại ra khỏi danh sách đề nghị xét công nhận Tốt nghiêp lần I.

v Trường chỉ xét công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên thực hiện đầy đủ các hướng dẫn trên, đây là công việc quan trọng, yêu cầu sinh viên quan tâm thực hiện đúng thời hạn. Mọi thắc mắc xin liên hệ Phòng Đào Tạo, Trường ĐHNN , SĐT: 02343. 830678 hoặc SĐT: 0905.559.050 (Trong giờ hành chính)  trước ngày 20/06/2019 để được giải đáp và chỉnh sửa, sau thời hạn trên Phòng sẽ không chịu trách nhiệm về các sai sót về điểm, về kết quả xét Tốt nghiệp sau này.

                                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo khác: