THÔNG BÁO
Thông báo v.v tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, thi ngày 17/03/2019 tại Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHH dành cho sinh viên đại học chính quy
(12/03/2019 09:16)
Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tổ chức tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng ngoại ngữ theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, đợt thi ngày 17/03/2019 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế dành cho sinh viên đại học chính quy để lấy kết quả làm điều kiện xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Các thông báo khác: