THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ CẤP PHÁT CHỨNG NHẬN NLNN CÁC ĐỢT THI NĂM 2018 VÀ 2019 
(05/06/2019 23:34)

 

 

 

Phòng Đào tạo triển khai cho sinh viên đã thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đăng ký nhận và thời gian cấp phát cụ thể như sau:

Địa điểm đăng ký và nhận CN: Phòng AI.3;

Kinh phí cấp phát: 50.000đ/1 CN; (Có thể đăng ký thay);

Thời gian đăng ký: Từ 07/06/2019 đến hết ngày 10/06/2019; (Không thu trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật)

Thời gian cấp phát: Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 19/6/2019;

Đây là điều kiện để phục vụ cho công tác nộp hồ sơ tốt nghiệp và nộp hồ sơ xin việc sau này, vì vậy, Sinh viên theo dõi và đăng ký nhận đúng theo thời gian trên. Sau đó bổ sung hồ sơ thiếu cho CV. Nam, Phòng CTHSSV để được xét hồ sơ bổ sung.

Chỉ những sinh viên đăng ký nhận, Phòng mới triển khai làm Chứng nhận

Phòng Đào tạo

Các thông báo khác: