THÔNG BÁO
THÔNG BÁO LỊCH THI KTHP HỌC KỲ 2, HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT THI PHỤ VÀO KỲ THI KTHP HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019
(07/05/2019 15:11)
Sinh viên theo dõi lịch thi theo link: http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-lich-thi-hk2-3-dot-2-nam-hoc-2018-2019-va-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-thi-phu-ghep-vao-ky-thi-kthp-hk2-nam-hoc-2018-2019. Lưu ý thông tin chi tiết trên file đính kèm, có gì thắc mắc, sinh viên liên hệ phòng KT&ĐBCLGD theo số điện thoại 02343686822 gặp chuyên viên Lê Thị Mỹ Linh.
Các thông báo khác: