THÔNG BÁO
Thông báo lịch thi kết thúc HP Tin học của SV trường ĐHNN HKII - năm học 2018 - 2019 tại trường Đại học Sư phạm Huế
(02/05/2019 16:16)

Sinh viên tải file đính kèm dưới đây để xem thông báo cụ thể.

DANH_SACH_LICH_THI_TIN_HOC

Các thông báo khác: