THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CÁC HỌC PHẦN MÔN CHUNG TẠI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019 VÀ 1 BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ 3
(31/05/2019 14:20)
Sinh viên tải file đính kèm để xem kết quả cụ thể. Phòng Đào tạo sẽ nhập điểm vào tài khoản cá nhân sau. Kết quả chỉ nhập điểm tổng kết cuối cùng. Mọi thắc mắc về kết quả điểm thi, SV liên hệ phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm, Cô Nguyễn Thị Quỳnh Mai. http://www.mediafire.com/file/8nys0i11jtnoanf/KQ_M%25C3%25B4n_chung_HK2_2018-2019_v%25C3%25A0_HK3.rar
Các thông báo khác: