THÔNG BÁO
Thông báo kết quả chấm phúc khảo và điều chỉnh điểm HK1, 2018-2019 các học phần môn chung tại trường ĐH Sư phạm
(01/04/2019 11:52)

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ thông báo của trường ĐH Sư phạm.

Kết quả đã được cập nhật vào tài khoản cá nhân của sinh viên. Đề nghị các bạn SV có tên trong danh sách kiểm tra, đối chiếu.

http://www.mediafire.com/file/4sm8swz7a3idl83/B%25C4%2590_Ph%25C3%25BAc_kh%25E1%25BA%25A3o_m%25C3%25B4n_chung_%25C4%2590HSP.PDF

Các thông báo khác: