THÔNG BÁO
THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TRƯỜNG THỰC TẬP TẠI THÁI LAN HÈ NĂM 2019 CHO SINH VIÊN K13
(29/05/2019 09:30)

Sinh viên tải file đính kèm, đọc đầy đủ các hướng dẫn và thông báo.

https://drive.google.com/open?id=18I6SVoe57ZBz1xaF_UDY0AkR_xmR_YOK

Các thông báo khác: