THÔNG BÁO
Thông báo dò điểm rèn luyện dành cho sinh viên Khóa 12
(13/06/2019 10:16)

Để chuẩn bị tốt cho Lễ Tốt nghiệp sắp đến của sinh viên khóa K12, Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị Lãnh đạo các khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên Khóa 12 về việc rà soát kết quả đánh giá điểm rèn luyện qua các năm học

Toàn văn thông báo được đăng tải tại các đường link sau đây:

http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/News/Detail/thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-12

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-do-diem-ren-luyen-danh-cho-sinh-vien-khoa-k12

 

 

 

Các thông báo khác: