THÔNG BÁO
THÔNG BÁO DANH SÁCH DÒ XÉT TỐT NGHIỆP (CẬP NHẬT 22/6/2019)
(22/06/2019 15:21)

Sinh viên tải file đính kèm để xem danh sách. Danh sách dò xét - Cập nhật 22/6/2019

Danh sách dò xét được cập nhật về điểm thi, bổ sung kết quả trước một số môn thi (tính đến 15h ngày 22/6/2019)

Sinh viên kiểm tra lại danh sách đã cập nhật, mọi thắc mắc về sự thay đổi trong kết quả tốt nghiệp xin liên hệ các bộ phận sau:

1/ Về điểm và danh sách tốt nghiệp: CV. Trần Thiện Đạt (0905559050); (Cập nhật đến 22/6/2019)

2/ Về hồ sơ tốt nghiệp: CV. Nguyễn Thị Nam (0914637675);(Cập nhật đến 17/6/2019)

3/ Về học phí khóa học: CV. Lê Thị Mai Thảo (0945244499);(Cập nhật đến 17/6/2019)

Từ ngày 23/6/2019 đến hết ngày 27/6/2019, các Chuyên viên thực hiện công tác Tuyển sinh Đại học năm 2019 nên không thể xử lý trực tiếp và điện thoại được. Nếu có vấn đề thực sự quan trọng và cần giải quyết sớm, SV liên hệ qua email: dattran0201@gmail.com hoặc facebook: Trần Thiện Đạt (0905559050)

Vì vậy, Sinh viên dò xét lại một lần nữa danh sách trên, nếu có cập nhật thêm kết quả điểm hoặc bố sung vào danh sách tốt nghiệp, liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo và các chuyên viên trên trong ngày 28/6/2019 (Thứ 6).

Sau ngày 28/6/2019, Phòng Đào tạo sẽ loại những trường hợp không đủ điều kiện và chuyển danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp lên Hội đồng xét Tốt nghiệp đợt 1, năm 2019. Đề nghị SV quan tâm và liên tục theo dõi thông báo tiếp theo của Trường.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo khác: