THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐGNLNN ĐỢT THI 12/5/2019
(22/04/2019 07:50)

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ

Dành cho sinh viên và học viên thuộc Đại học Huế

 

Căn cứ Thông báo số 76/TB-ĐHNN ngày 11/02/2019 về kế hoạch tổ chức thi Đánh giá NLNN đầu ra cho sinh viên đại học chính quy, thực hiện kế hoạch đào tạo năm học và chuẩn bị cho công tác hoàn tất hồ sơ điều kiện xét công nhận tốt nghiệp năm học 2018-2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi năng lực ngoại ngữ, kế hoạch cụ thể như sau:

 

·        Ngày thi : 12/05/2019 (Chủ nhật);

·        Địa điểm thi : Giảng đường C - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

·        Đối tượng dự thi:

o   Sinh viên chuyên ngữ, Đại học chính quy thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

o   Sinh viên chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng của trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế với ĐH Rennes 1, Cộng  hòa Pháp;

o   Học viên Sau đại học thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

o   Nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 về trước thuộc Đại học Huế.

·        Thời gian đăng ký dự thi (trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp):

o   Đăng ký trực tuyến: Từ ngày 18/04/2019 đến hết ngày 23/04/2019;

o   Nộp hồ sơ trực tiếp: Từ ngày 24/04/2019 đến 26/04/2019;

§  Sáng : 8h00 – 10h30;

§  Chiều : 14h00 – 16h30;

·        Đăng ký trực tuyến: Sinh viên điền đầy đủ thông tin trực tuyến theo Form đính kèm.

https://docs.google.com/forms/d/1_m2r8UuaGY07H8JLOVKQl8bnhGblgcBHvWX3wvHs2fQ

·        Đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp: Sinh viên điền đầy đủ Phiếu đăng ký dự thi có dán 3 ảnh cỡ 3x4 cm (phiếu có tại địa điểm đăng ký);

·        Địa điểm thu hồ sơ và kinh phí dự thi: Phòng AI.3, (Phòng 3, tầng 1, giảng đường A), Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;

·        Kinh phí thi:

Đối tượng

Lệ phí dự thi

Ghi chú

Sinh viên dự thi lần đầu, thi đề 3 bậc tiếng Anh (từ bậc 3 đến bậc 5, tương ứng từ B1 đến C1)

350.000đ

Trường sẽ trích từ kinh phí của Trường để giảm 150.000đ kinh phí thi

Sinh viên dự thi lần thứ 2 trở đi, thi đề 3 bậc tiếng Anh (từ bậc 3 đến bậc 5, tương ứng từ B1 đến C1)

500.000đ

 

Sinh viên dự thi lần đầu, thi đề  bậc 4/6 tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn (tương ứng B2)

350.000đ

Trường sẽ trích từ kinh phí của Trường để giảm 150.000đ kinh phí thi

Sinh viên dự thi lần thứ 2, thi đề  bậc 4/6 tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn (tương ứng B2)

500.000đ

Trường sẽ trích từ kinh phí của Trường để giảm 150.000đ kinh phí thi

Học viên cao học, thi đề đánh giá năng lực cấp chứng nhận nội bộ, bậc 3/6 tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn (tương ứng B1)

Tạm thu 450.000đ (kinh phí thu thực tế theo bảng đính kèm sau thông báo)

Bổ sung bản photo CMND có công chứng và thẻ học viên

Học viên nghiên cứu sinh thi đề bậc 4/6 tiếng Pháp (tương ứng B2), chỉ áp dụng cho các nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2017 về trước. (Theo CV số 19 TB/HĐKH-ĐT của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Huế ký ngày 22/8/2018)

Tạm thu 2.000.000đ (kinh phí thu thực tế theo bảng đính kèm sau thông báo)

Bổ sung bản photo CMND

Sinh viên chương trình liên kết đào tạo đồng cấp bằng của trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế với ĐH Rennes 1, Cộng  hòa Pháp thi đề  bậc 4/6 tiếng Pháp tương đương đề bậc 4/6 của sinh viên chuyên ngữ.

Tạm thu 1.000.000đ (chỉ tổ chức thi từ 18 thí sinh trở lên)

Bổ sung bản photo CMND và thẻ sinh viên

 

*Lưu ý:

1.    Đối với đối tượng đăng ký dự thi đề bậc 4/6 tiếng Pháp (Nghiên cứu sinh), bậc 3/6 tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn (Học viên cao học), phải theo số lượng theo bảng đính kèm thì Trường mới tổ chức thi, nếu không đủ số lượng sẽ thông báo hoàn trả cho những đối tượng này chậm nhất ngày 02/05/2019.

2.    Ngày 03/05/2017, bộ phận thu hồ sơ sẽ thống kê số lượng và thông báo đến từng thí sinh về kinh  phí thu bổ sung.

3.    Đây là đợt thi cuối cùng trong năm 2019 mà Trường hỗ trợ kinh phí thi cho sinh viên hệ chính quy, vì vậy sinh viên các ngành lưu ý và đăng ký dự thi. Sau đợt thi này, những ngoại ngữ này muốn tổ chức thi phải đủ số lượng từ 30 thí sinh trở lên thì Trường mới tổ chức thi.

 

Đây là kỳ thi được sử dụng kết quả làm điều kiện xét công nhận tốt nghiệp, chứng nhận xét điều kiện bảo vệ luận văn cao học và NCS, vì vậy kính đề nghị các Khoa triển khai đến các học viên và sinh viên có nhu cầu dự thi khẩn trương làm thủ tục, nộp hồ sơ và kinh phí thi đúng thời gian và địa điểm quy định.

            Trân trọng cảm ơn./.

Các thông báo khác: