THÔNG BÁO
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2018-2019 DÀNH CHO CÁC HỌC PHẦN CHUNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
(08/07/2019 15:17)

Sinh viên tải file đính kèm để xem chi tiết thông báo.

https://drive.google.com/open?id=1oHPWAMDpow4YoH-CfNPLavElEQddkCmr

Các thông báo khác: