THÔNG BÁO
Lịch thi kết thúc các học phần trong học kỳ II năm học 2018 - 2019 của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Huế tại trường Đại học Sư phạm Huế
(03/04/2019 09:54)

Sinh viên tải file đính kèm dưới đây để xem thông báo cụ thể.

LICH_THI_VA_DS_THI

Các thông báo khác: