THÔNG BÁO
DANH SÁCH DỰ XÉT TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY, ĐỢT 1, NĂM 2019 (CẬP NHẬT)
(28/06/2019 17:43)

Ngày 01/7/2019, Trường sẽ tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2019 cho sinh viên Khóa 12 và các khóa về trước.

Phòng Đào tạo đăng tải danh sách dự xét cuối cùng (cập nhật đến 17h, ngày 28/6/2019). Đề nghị sinh viên kiểm tra lần cuối cùng.

File có 2 sheet: DS Tốt nghiệp cập nhật 29/6/2019

1/ Danh sách đủ điều kiện

2/ Danh sách SV đề nghị hoãn xét và thiếu các hồ sơ, Chứng chỉ bắt buộc.

Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp CV. Trần Thiện Đạt (0905.559.050), chậm nhất đến 10h ngày mai (29/6/2019). Sau thời gian trên, Phòng sẽ hoàn tất báo cáo gửi hội đồng.

Vì vậy, đề nghị SV khóa 12 và các khóa về trước nghiêm túc và rà soát lại thật kỹ. Đây là quyền lợi của SV, sau khi có kết quả Tốt nghiệp của Hội đồng thì Phòng CTHSSV sẽ triển khai kế hoạch Lễ TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC.

Các thông báo khác: