THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2019
(02/07/2019 13:48)

1/ Phòng Đào tạo công bố danh sách công nhận tốt nghiệp đợt 1, năm 2019

File đính kèm: (sheet 1) DS Công nhận tốt nghiệp chính thức

Mọi thắc mắc về danh sách tốt nghiệp và danh sách chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, xin vui lòng liên hệ CV. Trần Thiện Đạt (0905559050) để được giải đáp.

2/ Phòng CTHSSV sẽ có thông báo chính thức về việc Tổ chức lễ Tốt nghiệp.

Các vấn đề liên quan, liên hệ Phòng CTHSSV: 02343.830720

Các thông báo khác: