THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ HÈ (2018-2019)
(06/06/2019 08:39)

Thực hiện kế hoạch đào tạo trong năm học 2018 – 2019 và tạo điều kiện cho sinh viên xét tốt nghiệp, Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế tổ chức cho sinh viên các trường thành viên và khoa trực thuộc Đại học Huế còn thiếu các học phần GDTC (chậm tiến độ) đăng ký học kỳ hè. Thông báo cụ thể tại các link: 

http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn/News/Detail/dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he_20190606080347

http://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-dang-ky-hoc-giao-duc-the-chat-hoc-ky-he-2018-2019

Các thông báo khác: