THÔNG BÁO
CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG TƯ VẤN & QUẢNG BÁ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019
(05/06/2019 08:10)
.

 
Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế


 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam


  02343 938 295
    


   dhnn_tvht@hueuni.edu.vn   


  http://tuyensinh.hucfl.hueuni.edu.vn


   Dai.Hoc.Ngoai.Ngu.Hue.tuvan.hotro.sinhvien

 

 

Tư vấn đường dây nóng

 

 - ThS. Phan Thanh Tiến, Phó trưởng Phòng Đào tạo

  0914 172 246                          

   pttiendhhue@gmail.com

 

 - ThS. Trần Quyết Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên

   0914 986 949                        

   tqchien@hueuni.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019

Hình ảnh có liên quan 

 

Các thông báo khác: