THÔNG BÁO
CẬP NHẬT DANH SÁCH TỐT NGHIỆP ĐỢT 1, NĂM 2019 (Tính đến 17h ngày 17/6/2019, Đã cập nhật thêm hồ sơ SV và SV bổ sung kết quả tốt nghiệp)
(17/06/2019 11:24)

Sinh viên tải file đính kèm để xem danh sách. http://www.mediafire.com/file/dndz5igkfgcyg2l/DANH+SACH+TOT+NGHIEP+KHOA+2015-2019+-+DOT+1+-+NAM+2019+-+17-6-2019.xls

Danh sách dò xét và cập nhật (tính đến 17h ngày 17/6/2019)

Sinh viên kiểm tra lại danh sách đã cập nhật, mọi thắc mắc xin liên hệ các bộ phận sau:

1/ Về điểm và danh sách tốt nghiệp: CV. Trần Thiện Đạt (0905559050);

2/ Về hồ sơ tốt nghiệp: CV. Nguyễn Thị Nam (0914637675);

3/ Về học phí khóa học: CV. Lê Thị Mai Thảo (0945244499);

Sau ngày 20/6/2019, Phòng Đào tạo sẽ loại những trường hợp không đủ điều kiện và công bố danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp cuối cùng để SV kiểm tra lần cuối và sẽ có thông báo cụ thể và hướng dẫn xử lý kèm theo. Đề nghị SV quan tâm và liên tục theo dõi thông báo.

PHÒNG ĐÀO TẠO

Các thông báo khác: